Påmelding

Du har 14 dager, fra du har kvalifisert deg, til å melde deg på årets Landsfinale. Det vil si at påmeldingen må være oss i hende innen 14 dager. Vi ønsker å overholde dette, så melder du deg ikke på innen fristen, risikerer du å miste plassen din. Er du i tvil om du skal kjøre, ta heller kontakt med oss, så har vi en dialog rundt det 🙂

Påmeldingen finner du her!

Tilleggsreglene finner du her:

Husk at påmeldingen ikke er gyldig før startkontigenten er betalt! Kontonummer: 1503 61 99072

Husk også å fylle ut alle spørsmålene fra arrangøren, som du finner i påmeldingen 🙂

Ved eventuelle spørsmål angående påmeldingen, ta kontakt med Løpssekretær Malin Svendby på Tlf: 954 64 959, eller mail: bc_jenta@hotmail.com